Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

cokotku
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
cokotku
cokotku

July 06 2017

cokotku
cokotku

May 30 2017

5628 1486 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viapierdolony pierdolony
cokotku
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
cokotku
The most effective way to do it, is to do it.
Anonymous
(via wordsnquotes)

May 01 2017

cokotku

April 27 2017

cokotku
5270 7d64 420
Reposted fromwork-for-it work-for-it
1206 c3e2 420
Reposted fromfinnglas finnglas viapierdolony pierdolony
cokotku

March 24 2017

cokotku
Nie da się na dłuższą metę znieść tego, że trzeba cały czas być fajnym. To jest nieludzkie bardziej niż "Bravo". I kiedy myślę o sobie, to chyba to mnie zwiodło na manowce. W świecie ciętej riposty i getrów z H&M tak łatwo się zgubić.
— "Najgorszy człowiek na świecie" Małgorzata Halber
Reposted frompierdolony pierdolony
cokotku
cokotku
8073 608c 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapierdolony pierdolony
cokotku
cokotku
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

March 21 2017

cokotku
Reposted fromhagis hagis vianorwegianwood norwegianwood

March 08 2017

cokotku
Błąd. Najpospolitszy z błędów. Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromolakocie olakocie viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl